ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ζωντανή αναμετάδοση

H δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης θα γίνεται μέσω της σελίδας της εκδήλωσης https://ddw2022.fohevents.gr/live

Προϋπόθεση της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι η εγγραφή σας αρχικά στην ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών.

Εγγραφές

Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η εγγραφή σας στην Ημερίδα σε κάθε περίπτωση είναι δωρεάν.

Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα

Το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα υπάρχει αναρτημένο στο site του συνεδρίου.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το πέρας της εκδήλωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του σύντομου ερωτηματολογίου που θα λάβετε στο mail σας μετά την εκδήλωση εφόσον έχετε εγγραφεί και παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Ωράριο Λειτουργίας της Γραμματείας

Η Γραμματεία θα λειτουργεί: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 14:30-21:00