ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Focus On Health Ltd.Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
Τηλ: (+30) 210-7223046
Τηλ: (+30) 214-6871980
Fax: (+30) 210-7223220
email: info@focusonhealth.gr
www.focusonhealth.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.)
Μαιάνδρου 15, Αθήνα 11528
Τηλ./Fax: 210 7231332
Email: info@eligast.gr

Σε περίπτωση αδυναμίας διαδικτυακής παρακολούθησης ή οποιοδήποτε άλλο  τεχνικό πρόβλημα στις 27/06, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ημερίδας στα παρακάτω κινητά τηλέφωνα.

6979800220/6972552851/6979800098