15:00-15:15 Εισαγωγή – Προσφωνήσεις

15:15-16:05 Ανώτερο πεπτικό
Προεδρείο: Ν. Βιάζης, Γ. Καραμανώλης, Σ. Μιχόπουλος
15:15-15:30 Οισοφάγος Barrett: Γ. Αξιάρης
15:30-15:35 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
15:35-15:50 Άλλες εξελίξεις στο ανώτερο πεπτικό: Γ. Τζιάτζιος
15:50-15:55 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
15:55-16:05 Ερωτήσεις, σχόλια συνέδρων

16:05-17:15 Κατώτερο πεπτικό
Προεδρείο: Γ. Μάντζαρης, Γ. Μπάμιας, Μ. Τζουβαλά
16:05-16:20 ΙΦΝΕ, Μεγάλα μόρια: Ε. Ζαχαροπούλου
16:20-16:25 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
16:25-16:40 ΙΦΝΕ, Μικρά μόρια: Α. Θεοδωροπούλου
16:40-16:45 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
16:45-17:00 Άλλες εξελίξεις στο κατώτερο πεπτικό: Κ. Σουφλέρης
17:00-17:05 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
17:05-17:15 Ερωτήσεις, σχόλια συνέδρων 

17:15-18:05 Ενδοσκόπηση
Προεδρείο: Κ. Παρασκευά, Γ. Πασπάτης
17:15-17:30 Ενδοσκοπικές τεχνικές και τεχνολογία: Γ. Τριμπόνιας
17:30-17:35 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
17:35-17:50 Τεχνητή νοημοσύνη στην ενδοσκόπηση: Π. Γκολφάκης
17:50-17:55 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
17:55-18:05 Ερωτήσεις, σχόλια συνέδρων 

18:20-19:10 Πάγκρεας/Χοληφόρα
Προεδρείο: Κ. Θωμόπουλος, Ι. Παπανικολάου
18:20-18:35 Εξελίξεις στο πάγκρεας: Ε. Βουδούκης
18:35-18:40 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
18:40-18:55 Χοληφόρα: Γ. Διαμαντοπούλου
18:55-19:00 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
19:00-19:10 Ερωτήσεις, σχόλια συνέδρων

19:10-20:20 Ήπαρ
Προεδρείο:Ι. Βλαχογιαννάκος, Σ. Μανωλακόπουλος
19:30-19:45 ΝAFLD: Π. Φυτιλή
19:45-19:50 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
19:50-20:05 ΗΚΚ-Κίρρωση: Χ. Τριάντος
20:05-20:10 Σχολιασμοί προέδρων – Συζήτηση
20:10-20:20 Ερωτήσεις, σχόλια συνέδρων
20:20-20:30 Συμπεράσματα – Λήξη